Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Výzkum v oblasti řízení datové kvality

CDI Insurance

Popis záměru

Poskytnout volně stažitelný kanonický datový model pro vertikálu pojišťovnictví. Možnosti využití CDM:

  • Základ pro znalostní bázi orientovanou na řízení kvality dat
  • Základ pro vytvoření datového modelu DWH řešení pro vertikálu pojišťovnictví
  • Základ pro vytvoření ESB pro vertikálu pojišťovnictví

Domény

Partner

Název entityPopis
PDI_PARTYPartner
PDI_IDENTIFIERSIdentifikátory Partnera
PDI_ADDRESSAdresy Partnera
PDI_CONTACTKontakty Partnera
PDI_DETAILDetaily Partnera
PDI_HIERHiararchie vztahů Partnera
PDI_CNTR_ROLESRole Partnera na pojistné smlouvě
PDI_ROLESObecná role Partnera

Kontrakt

Název entityPopis
PROD_CONTRACTPojistná smlouva
PROD_AMDMTDodatek k pojistné smlouvě
PROD_COMSNProvize z pojistné smlouvy
PROD_RISKPojištěné riziko
PROD_SUBJECTPředmět pojištění

Pojistná událost

Název entityPopis
CLAIM_STMTŠkodní / pojistná událost
CLAIM_FULLFILLPojistné plnění
CLAIM_RBNSRezerva na nahlášené nevyplacené škody

Pojistné

Název entityPopis
PREM_WRTNPředpis pojistného
PREM_PAYMNTPlatba pojistného

Produktový katalog

Název entityPopis
PIM_PRODProducts
PIM_PROD_TYPETyp produktu
PIM_PROD_LINEOdvětví
PIM_PCKGVazba přípusných rizik na typ produktu
PIM_RISKSada rizik, která pojišťovna kryje svými produkty
PIM_TARIFFSazebník pojistného

Publikované výstupy

Document Tree

Publish DateDocument NameDocument MetadataDocument FormatInformation Steward
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch