Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Zákon 412/2005 Sb.Zákon 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti vymezuje pojmy utajovaná informace, stupně utajení (přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené). Má tedy opět význam hlavně z pohledu auditu datové kvality a kvality informací, ale i z pohledu Data Governance, která tyto kategorie zavede a nastaví k nim relevantní procesy
Zákon 93/2009 Sb.Zákon 93/2009 Sb. o auditorech v §20 Zpráva auditora definuje náležitosti auditorské zprávy v případě finančního auditu. Jak bude ukázáno v samostatné kapitole 9.7, některá ustanovení tohoto paragrafu je možné převzít jako nejlepší praktiky pro definici struktury zprávy auditora v případě auditu datové kvality.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch