Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
ValidaceProces ujištění, že hodnoty příslušného atributu splňují kritéria požadovaná uživateli z pohledu jednotlivých vlastnosti dat.
VčasnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Vpodstatě odpovídá frekvenci čerpání dat do datového zdroje. Lze ji spočíst na základě vztahu: max{0,1 - aktuálnost / volatilita}^s, kde s představuje míru senzitivity.
Vlastnosti datCharakteristiky kvality dat, které je nutné řídit
VolatilitaVlastnost dat, metrika výkonností řízení dat. Vpodstatě odpovídá míře změny dané hodnoty atributu v reálném světě. Doba po kterou data zůstávají platná, tj. např. průměrná doba platnosti daného atributu (např. pro daný behaviorální segment).
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch