Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Dimenze užitíÚhel pohledu na kvalitu dat. Vlastnosti dat jako: Dostupnost, Srozumitelnost, Interoperabilita, Bezpečnost přístupu
UCDUnified Customer Data. System of Record v případě zákaznických dat.
UnikátnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Podíl nechtěných duplicitních záznamů v databázi nebo mezi datovými zdroji. Ke kalkulaci této metriky lze použít např. shlukovou analýzu podle porovnávacích kódů nebo metody pro porovnávání a slučování záznamů.
Universum datSouhrn dat, se kterými daný subjekt přichází do styku, a která pro něj představují současnou nebo budoucí přidanou hodnotu.
UPCUnique Product Code
ÚplnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra chybně nevyplněných hodnot. Lze spočíst jako podíl chybně nevyplněných hodnot daného atributu k celkovému počtu záznamů dané entity.
Určitelnost původuAttribution. Sekundární vlastnost dat spojovaná s Linked Data. Ve smyslu snadnosti určení původu dat (z jakého zdroje, od jakého autora)
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch