Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Datový stewardOsoba odpovědná za kvalitu dat v rámci určité oblasti.Zatímco (English, 1999) tuto odpovědnost přenáší na všechny osoby, které daná data používají, (Dyché & Levy, 2006) nebo (Berson & Dubov, 2007) hovoří o konkrétních rolích v rámci podnikové organizační struktury. Zpravidla jsou rozlišování techničtí a byznys stewardi.
Sémantická správnostPodíl chybně přiřazených hodnot atributu.
SISingle Imputation. Strategie doplňování chybějících pozorování, kdy každá chybějící hodnota je doplňována pouze jedním kandidátem.
SimmetricsKnihovna napsaná v jazyce Java, vytvořená jako Samem Chapmanem jako součást jeho PhD práce, poskytující základní metody pro porovnání a slučování
Small DataPojem pocházející od Steva Sarsfielda, označující data spreadsheetů
SOAServisně orientovaná architektura
Solvency IIObdobu Basel II představuje v případě pojišťoven norma Solvency II (resp. vznikající verze III). Tato regulace, stejně jako Basel II, uvažuje v rámci System of Governance řízení dat jako jednoho z největších operačních rizik firmy. Na úrovni Level 1 2009/138/ES hovoří též o úplnosti, přesnosti a vhodnosti použitých údajů pro interní model. Na dalších úrovních bude zřejmě poněkud sdílnější. Level 2 (Implementing Measures) i Level 3 (doporučení) však dosud nemají svou konečnou podobu.
SOMACodeSorted Matching Code. Příklad implementace porovnávacího kódu.
SOUNDEXFonetický algoritmus pro anglofonní prostředí.
SOXSarbanes-Oxley Act. The Public Accounting Reform and Investor Protection Act (2002). Vznikl jako reakce na skandály spojené s podvodnými účetními praktikami velkých firem. Norma se zaměřuje na průhlednost a odpovědnost za účetní informace firem.
SPARQLSPARQL Protocol and RDF Query Language
SrozumitelnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra srozumitelnosti dat pro jejich uživatele. Měkká metrika zjistitelná např. formou dotazníkové šetření nebo interview s uživateli.
StandardizacePodstatou standardizace je syntaktické a sémantické sladění hodnot jednotlivých atributů.
SWPThe Semantic Web Publishing Vocabulary
Syntaktická správnostPodíl nesmyslných hodnot pro daný typ atributu.
System of RecordÚložiště master (kmenových) dat. DB některého stávajícího řešení (CRM, ODS, DWH, ERP, …). Systém jediné pravdy o kmenových datech.
System of ReferenceSystem of Record v případě, kdy je nutné uvažovat lokální repliky kmenových dat.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch