Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
ParsingTéž tokenizace. Spočívá v rozdělení víceslovných řetězců na jednotlivé tokeny, které jsou dále identifikovány, standardizovány a validovány.
Pattern Analysisviz Analýza vzorů
PDCAPlan-Do-Check-Act Demingův / Shewhardův cyklus kontinuálního zlepšování
PDIPartner Data Integration. Rozšíření CDI na všechny partnery organizace (klienti / zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé, odběratelé, externí spolupracovníci, …)
PIMProduct Information Management. Typ Master Data Management řešení orientovaný na poskytnutí jediné verze pravdy o produktových datech. Typickým příkladem je implementace produktového katalogu.
Pokrytí Vlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra pokrytí všech potenciálních hodnot atributu pro danou entitu. Lze spočíst jako podíl případů, kdy atribut neobsahuje všechny potenciální hodnoty.
Porovnávací kódUměle vytvořený klíč pro porovnávání a slučování na základě přibližné shody. Proces vytváření kódu zahrnuje doménově specifické parsování, vyřazení nesignifikantních řetězců, odstranění některých samohlásek, standardizaci formátu a vlastní vygenerování kódu.
Porovnávání a slučováníČinnost v rámci řízení kvality dat. Porovnávání a slučování je realizováno zejména v souvislosti s deduplikací záznamů a rozhodování, zda je nově vstupující záznam již obsažen v deduplikované bázi, či se jedná o záznam zcela nový.
POWDERProtocol of Web Description Resource
Pragmatická kvalita(Larry English): Míra užitečnosti a hodnoty, kterou mají data pro podporování podnikových procesů umožňujících plnění podnikových cílů
Profilace datData Profiling. V rámci profilace dat probíhá např. zjišťování základních popisných statistik jednotlivých datových atributů, identifikace syntaktických vzorů, porovnávání reálných dat s metadaty a ověřování referenční integrity. Tato fáze slouží k základnímu orientačnímu pohledu na úroveň kvality dat, která jsou zahrnuta do univerza auditu datové kvality. Představuje východisko pro další navazující činnosti.
PropojitelnostConnectedness. Sekundární vlastnost dat spojovaná s Linked Data. Ve smyslu preciznosti napojení datových zdrojů, které jsou jinak oddělené.
Pyramida znalostíKoncept publikovaný prof. Zeleným popisující vztah mezi daty, informacemi, znalostmi a vizemi.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch