Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
MARMissing at Random. Mechanismus výskytu chybějících hodnot. Situace, kdy příčina chybějící hodnoty nezávisí na proměnné, v rámci níž se vyskytuje. Lze je na základě ostatních proměnných predikovat.
Master Dataviz Kmenová data
MBNDMissing by Natural Design. Mechanismus výskytu chybějících hodnot. Situace, kdy příčinou chybějící hodnoty je nemožnost jejího fyzického měření.
MCARMissing Completely at Random. Mechanismus výskytu chybějících hodnot. Situace, kdy chybějící hodnoty mají stejnou pravděpodobnost výskytu pro všechny záznamy. Záznamy s chybějícími hodnotami nejsou přitom nijak odlišitelné od těch bez chybějících hodnot.
MDMMaster Data Management. Řízení kmenových dat. Proces řízený workflow, zajišťující konzistentnost, správnost a řízení přístupu ke klíčovým informacím organizace.
MDM HubSystém služeb přístupu k master (kmenovým) datům
Medium dataPojem pocházející od Steva Sarsfielda, označující data v datovém skladu
MetadataJak uvádí (Baca, 2008), metadata jsou vlastně data o datech. V širším pojetí se jedná o soubor toho, co mohu říci o informačním objektu na každé úrovni agregace. Podle (Cox, 2013) lze při aplikaci na komunikační programy a systémy metadata chápat jako data, která popisují infrastruktury a to, jakým způsobem se jejich jednotlivé komponenty mají vzájemně ovlivňovat, pracovat a fungovat. Tradiční definice metadat ve smyslu dat o datech se podle (Cox, 2013) hodí spíš ve vztahu k jednomu dokumentu, publikaci. Zpravidla se dále člení na technická (datové typy, délky, názvy atributů, přístupová oprávnění), byznys (byznys popisky, kontext) a operativní (velikost souboru)
Metadata RepositoryCentrální úložiště metadat
MIMultiple Imputation. Strategie doplňování chybějících pozorování, kdy každou chybějící hodnotu lze doplnit na základě více kandidátů.
MNARMissing not at Random. Mechanismus výskytu chybějících hodnot. Situace, kdy příčina výskytu závisí pouze na proměnné samotné. Konkrétní příčinou může být např. fakt, že pro daný záznam tato proměnná nebyla naměřena nebo byla data proměnné doplněna z externího zdroje pouze pro část záznamů.
Monetarizovaná dataData spojená s konkrétními přínosy (stávajícími nebo potenciálními) z pohledu firmy, představují jedno z klíčových aktiv
MPCManufacturer Product Code
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch