Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
David LoshinAutor řady publikací pojednávajících o dopadu nekvalitních dat do byznysu
Larry EnglishGuru kvality informací, spoluzakladatel Mezinárodní asociace pro informační a datovou kvalitu, člen Data Management Asociation
Linked DataPodle (Heath & Bizer, 2011) se jedná o koncept nejlepších praktik pro publikování a vzájemné provázání strukturovaných dat na Webu. Základní principy Linked Data jsou zakotveny v práci vynálezce sémantického webu Tima Berners-Lee (Berners-Lee, 2006). Jsou to: (1) Užití URI (Unified Resource Identifier) jako názvu predmetu (objektu reálného sveta, abstraktních konceptu, dokumentu, digitálního obsahu), (2) Užití HTTP (Hypertext Trasfer Protocol) URI coby standardního prístupového mechanismu webu, aby bylo možné popsané objekty dohledat, (3) URI má smerovat na užitecnou informaci poskytovanou s využitím standardu RDF (Resource Description Framework) a SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language), (4) Zahrnutí odkazu na další URI (ne pouze webové dokumenty).
Lokální datová kvalita(Dyché, Levy): ad hoc detekce a nápravu chyb na úrovni jednotlivých organizačních složek podniku. Lokální řízení je ovlivněno cíli a pravidly definovanými v rámci globální DQ
LookupDotažení jedné konkrétní referenční hodnoty z číselníku na základě jedinečného klíče
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch