Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
Kanonický datový modelPojem Kanonický datový model (též Společný datový model, CDM) pochází z oblasti datové integrace. Význam slova kanonický lze v českém jazyce chápat jako odvozený, vztahující se ke kánonu (tedy měřítku, pravidlu, souboru zásad, představě o ideálních proporcích). V matematice představuje kanonický tvar formu, ve které může být objekt jednoznačně prezentován. V oblasti datové integrace jej (Štrumpf & Džmuráň, 2008) zmiňuje jako model nezávislý na konkrétní aplikaci. (Howard, 2008) hovoří o „datovém modelu, který překlenuje podnikové aplikace a různé datové zdroje“.
Kmenová dataMaster Data. Data popisující aktiva (klienti, dodavatelé, odběratelé, adresy, kontakty, finanční aktiva, produkty, komponenty, …)
Kontextuální dimenzeÚhel pohledu na kvalitu dat. Vlastnosti dat jako: Interní konzistentnost, Externí konzistentnost, Úplnost, Pokrytí
Kontrolní součetMetoda vnitřní kontroly některých vybraných číselných identifikátorů (IČO, RČ, ABO, ISBN) založené na doplnění původního identifikátoru číslicí odvozené z modula ostatních čísel.
KonzistentnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra shody hodnot napříč datovými zdroji. Např. podíl hodnot atributu, které ač významově správné nekorespondují s hodnotami číselníku nebo podíl hodnot pro danou entitu, které si neodpovídají napříč datovými zdroji.
Kvalita informacíMíra, v níž mohou být informace a data považována za důvěryhodný zdroj pro některá a/nebo všechna svá požadovaná užití
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch