Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
IAIDQInternational Association for Informational and Data Quality
IDFInverse Document Frequency. Pro účely porovnávání a slučování lze spočíst jako logaritmus poměru celkového počtu záznamů a četnosti konkrétního tokenu v konkrétním sloupci.
Imputace Doplňování chybějících pozorování
Information Lifecycle ManagementPřístup založený na politikách, který řídí tok informací informačními systémy v průběhu jejich životního cyklu, tj. od vytvoření po jejich smazání.
Inherentní kvalita(Larry English): Míra, v níž data správně reflektují objekty reálného světa, které reprezentují.
Interní (vnitřní) konzistentnostKonzistentnost v rámci atributů jednoho zdroje (např. konzistentnost rodného čísla s pohlavím a datem narození)
InteroperabilitaVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra existence dokumentace a metadat pro korektní interpretaci dat. Lze určit jako podíl atributů obsažených v datovém slovníku k počtu netechnických atributů obsažených v systémech.
ISACAInformation Systems Audit and Control Association
ISO 8000 Data QualityNorma zaměřující se na oblasti jako: 1) Přípustná syntaxe master (kmenových ) dat, 2) Sémantické zakódování master dat (požadována explicitní definice všech metadat v externím otevřeném slovníku nebo definice zřejmá z dat), 3) Definice požadavků, které jsou kladeny na master data, 4) Vlastnosti master dat: sledován pouze původ, správnost a úplnost.
ISZRInformační systém základních registrů (ISZR) v České republice vytvořený na základě zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. Záznamy v jednotlivých registrech (Registr osob, Registr obyvatel, Registr územní identifikace adres a nemovitostí, Registr práv a povinností) jsou opatřeny specifickými nevýznamovými identifikátory, jejich provázání lze realizovat pouze pomocí dalšího prvku registru, tzv. ORG-převodníku spravovaného Úřadem pro ochranu osobních údajů.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch