Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
EANEuropean Article Number
Ekonomická dimenzeÚhel pohledu na kvalitu dat. Vlastnosti dat jako: Náklady na pořízení a aktualizaci dat, Náklady na uložení, sdílení, distribuci, zálohování a archivaci dat, Náklady na ochranu dat
Endogenní dimenzeÚhel pohledu na kvalitu dat. Vlastnosti dat jako: Důvěryhodnost, Unikátnost, Sémantická správnost, Syntaktická správnost, Přesnost
Enterprise MDMAutonomní infrastruktura, integrace dat z více IT systému, obousmerné datové toky, pokrývá operativní i analytické MDM
ETIError Tolerant Index je optimalizační metoda při porovnávání a slučování pomocí Fuzzy Match Similarity. ETI je vlastně pomocná tabulka, která přiřazuje každé min-hash signatuře její pozici v rámci atributu, číslo atributu, absolutní četnost v rámci referenční relace R a množinu identifikátorů řádků v rámci referenční relace, které signaturu obsahují . Nad touto tabulkou je poté vytvořen cluster index přes atributy Q-tice, Koordinát a Sloupec.
EU Data Protection Directive (95/46/EC)Direktiva EU definující požadavky kvality dat z pohledu ochrany osobních údajů.
EXIFExchengable Image File Format. Standard pro metadata multimediálních dat.
Externí (vnější) konzistentnostKonzistentnost napříč různými datovými zdroji
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch