Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Slovník pojmů

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
DAMAData Management International
Data (Information) Quality ActPožaduje po federálních úřadech, aby nastavili návody zajišťující maximalizaci kvality, objektivity, užitečnosti a integrity informací. Požaduje vytvoření mechanismů pro opravu údajů dotčených osob, reporting počtu a povahy stížností na informace poskytované příslušným úřadem a reporting formy nápravných opatření vlivem stížností.
Data CleansingVlastní jednorázové vyčištění dat
Data GovernanceSoubor politik, principů, rolí a odpovědností v oblasti správy a řízení dat
Data Lifecycle ManagementPřístup založený na politikách, který řídí tok dat informačními systémy v průběhu jejich životního cyklu, tj. od vytvoření po jejich smazání. Aktuálně nahrazen pojmem Information Lifecycle Managment.
Data LineageRodokmen dat . Zdokumentovaný původ dat a provedené transformace.
Data Management(DAMA, Data Management Association): Data Management is the development and execution of architectures, policies, practices and procedures that properly manage the full data lifecycle needs of an enterprise.
Data Protection ActImplementace 95/46/EC v UK
Data QualityDatová kvalita, kvalita dat. Definice datové kvality J.M.Jurana: Data mají vysokou kvalitu, pokud tato odpovídá jejich zamýšlenému užití v provozu, rozhodování a plánování.
Data Quality FirewallSoubor vstupních konrol bránící vstupu takových dat do systému, jejichž vlastnosti nesplňují požadavky uživatelů
Data ScrubbingSynonymum pro Data Cleansing (Search Data Management, 2005)
Datová kvalitaMíra naplnění určitých vlastností, které od dat očekáváme. Jako příklad těchto vlastností lze uvést správnost dat (jak po syntaktické, tak po semantické stránce), důvěryhodnost, unikátnost nebo též jejich úplnost, kterou lze zjednodušeně vyjádřit jako míru vyplněnosti datových atributů.
DeduplikaceProces porovnávní a slučování nechtěných duplicit
DIKWData-Information-Knowledge-Wisdom hierarchie, též Pyramida znalostí
DostupnostVlastnost dat, metrika výkonnosti řízení dat. Míra dostupnosti dat pro uživatele. Lze spočíst jako max [(1 – doba odezvy na požadavek / doba po kterou mohou být data použita), 0], zpravidla umocněno pomocí koeficientu senzitivity.
DQA (Data Quality Audit)Činnost směřující k identifikaci chyb v datech, jejich příčin a důsledků.
DublinCore Standard pro metadata digitálních objektů
Jill DychéPrvní dáma Data Governance
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch