Data Quality CZ - portál věnující se tématu kvalitních dat

Odkazy na zdroje

Vlastnosti dat

  • [1] BATINI, Carlo, SCANNAPIECO, Monica. Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques. Springer-Verlag. Berlin: 2006. ISBN-10 3-540-33172-7.
  • [6] KRÁL J., ŽEMLIČKA M.. Kvalita dat a informací – základní omezení IT ve veřejné správě. Systems Integration 2006, , str. 215 – 222.
.
Stránka byla naposledy aktualizována dne 4.5.2015
Powered by HOLOPAGE
©2011 - 2015 D. Pejčoch